تماس با ما

خرید توالت فرنگی لاریسا و آنیسا

راه های ارتباطی با Rosi

تلگرام

rosi_group@

تلگرام

rosi_group@

اینستاگرام

rosi_group

اینستاگرام

rosi_group

کدپستی

۸۹۹۱۱۹۴۸۶۱

کدپستی

۸۹۹۱۱۹۴۸۶۱

ایمیل

lotus.ceram@yahoo.com

ایمیل

lotus.ceram@yahoo.com

اطلاعات تماس

۰۳۵-۳۸۴۱۳۹۳۶ | ۰۳۵-۳۸۴۱۳۹۳۷
۰۳۵-۳۸۴۱۳۹۳۸ | ۰۳۵-۳۸۴۱۳۹۳۹

اطلاعات تماس

۰۳۵-۳۸۴۱۳۹۳۶ | ۰۳۵-۳۸۴۱۳۹۳۷
۰۳۵-۳۸۴۱۳۹۳۸ | ۰۳۵-۳۸۴۱۳۹۳۹

مدیرعامل

دکتر امیرحسین مهینی

مدیرعامل

دکتر امیرحسین مهینی

آدرس کارخانه

یزد، شهرک صنعتی تفت ۲، خیابان صادرات، شرکت لوتوس سرام پاسارگاد

آدرس کارخانه

یزد، شهرک صنعتی تفت ۲، خیابان صادرات، شرکت لوتوس سرام پاسارگاد